Eesti Veevärk on vee- ja kanalisatsiooni teenuseid osutavate ettevõtete valdusfirma, mis kasutab enda ja oma tütarfirmade teadmisi ja oskusi vee- ja kanalisatsiooniteenuste kvaliteedi parandamiseks nii teenuseid osutades kui ka vastavate valdkondade ettevõtteid opereerides.

Ettevõte ise tegeleb Kohalike Omavalitsuste Keskkonnaprogrammi raames võetud laenude administreerimisega (laenude ja intresside kogumine omavalitsustelt ja maksmine rahvusvahelistele finantsinstitutsioonidele) ja kinnisvara haldamisega aadressil Kadaka tee 5.

Eesti Veevärgi kontserni kuulub konsultatsioonettevõte Eesti Veevärk Konsultatsioon, mis osutab vee- ja kanalisatsiooni- ning jäätmemajanduse alaseid konsultatsioone ning projektijuhtimise teenuseid.

Samuti kuulub kontserni kanalisatsioonitorustike survepesu ja veetorustike läbipesu ning lekkeotsingu ja torustike videouuringute teenuseid pakkuv ettevõte Eesti Veevärk Tehnika.