OÜ Eesti Veevärk Tehnika põhiülesandeks on osutada ühisveevärgi ja kanasiooniteenuseid.
Ettevõtte põhitegevuseks on vee- ja kanalisatsioonitorustike hooldusteenuse osutamine vee-ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja ehitusfirmadele. Samuti tegeletakse torustike videouuringute ja kanalisatsioonitorustike survepesuga.

tegeleme nii torustike survepesu kui ka videouuringutega.

Meie poolt pakutavate teenuste tellijaiks on kõik suuremad Eesti ehitusettevõtted ning paljud vee-ettevõtted, tööstusettevõtted ja kohalikud omavalitsused. Oleme saavutanud kindla ja turvalise partneri staatuse. Täidame oma klientide tellimused täpselt ning peame alati kinni tööde tähtaegadest.

OÜ Eesti Veevärk Tehnika on 100% Eesti erakapitalile rajatud ettevõte.
Kasutame kaasaegseid seadmeid. Meie töötajad on turvalisi töövõtteid valdavad oma ala meistrid.